دستگاه لمینت کارتن سازی

دستگاه لمینت کارتن سازی

چاپ لیمنت چیست؟ بعد از این که ورق ها توسط دستگاه برش کارتن سازی به سایز های مورد نظر ما برش زده شد , در بخش لمیت به وسیله دستگاه لمینت کارتن سازی شروع به لمیت کردن می کنیم. لمینیت (Laminate) در لغت به معنای چسباندن است، با توجه به این که ضخامت کاغذ و مقواهای …

دستگاه لمینت کارتن سازی ادامه »