تماس با افرا کارتن

راه های ارتباطی برای تماس با افرا کارتن :

آدرس :
شماره تماس :
ساعت کاری :

تهران – آزدگان – پل چهره خانی – بعثت جنوبی – ۱۲ متری حقیقت خواه – بنگاه مرادی – پلاک ۳

۰۹۱۲۰۲۵۵۳۸۱ : تلفن

( مشاوره و سفارش کارتن و جعبه )

۰۹۳۳۲۲۱۱۳۷۸: تلفن

( مشاوره و سفارش کارت ویزیت | سربرگ | ست اداری و … )

mosayybi1995@gmail.com :ایمیل

۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰ :شنبه تا چهار شنبه

۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ :پنجشنبه