مرکب یو وی

مرکب های یو وی

باتوجه به آلودگی محیط زیست و زیانبار بودن حلال های  شیمیایی که در فرمولاسیون مرکب چاپ استفاده می شود.یکی از راه حل ها برای کاهش انتشار مواد شیمایی در محیط، استفاده از مرکب های یو وی (UV) می باشد.  مرکب های یووی(UV) در حالت عادی خشک نمی شود. و فقط با تابش نور ماوراءبنفش(Ultra violet …

مرکب های یو وی ادامه »