سیلک اسکرین

چاپ سیلک

تاریخچه چاپ سیلک اسکرین

سرگذشت چاپ سیلک اسکرین : تاریخچه چاپ سیلک اسکرین ,  سیلک اسکرین نوعی روش چاپ و تکثیر است که با امکانات فراوان، بر روی اشیای مختلف، در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون، قابل اجراست. در این روش از پارچه با توری با سوراخ‌های بسیار ریز استفاده می‌شود. تور در قابی ثابت می‌شود و تصویر مورد نظر …

تاریخچه چاپ سیلک اسکرین ادامه »

چاپ سیلک اسکرین

چاپ سیلک

چاپ سیلک‌اسکرین : چاپ سیلک‌اسکرین یا «چاپ سیلک» روشی برای چاپ تصویر است. در این روش از پارچه توری با سوراخ‌های بسیار ریز استفاده می‌شود که  تور در قابی ثابت می‌شود و تصویر مورد نظر روی این توری نقش می بندد. سپس بخش‌هایی از تصویر که نباید رنگ بخورد با ماده‌ای مسدود کننده لاک حساس …

چاپ سیلک ادامه »