بسته بندی در صنایع غذایی

بسته بندی در صنایع غذایی

در بسیاری از دانشگاه های دنیا، رشته ای با عنوان بسته بندی در صنایع غذایی وجود دارد که در آن دانشجوها با طراحی بسته بندی مناسب و سالم آشنا می شوند. در کشور ما هم نمایشگاه های سالیانه ای برای صنعت بسته بندی برگزار می شود و این مساله نشان دهنده اهمیت بسته بندی و …

بسته بندی در صنایع غذایی ادامه »