کاغذ زرورق

کاغذ زرورقی

اگر ۷ تا ۸ پوند خمیر بتواند ۳۰۰۰ فوت مربع کاغذ تولید کند به آن کاغذ تیشو یا کاغذ زرورقی گفته می شود . این کاغذ را بصورت سخت یا نرم می توان تهیه کرد . برای اینکه قابلیت ضد رطوبتی پیدا کند باید آن را توسط روشهای مختلف اصلاح کرد . موارد استفاده بیشتر …

کاغذ زرورقی ادامه »