بسته بندی موفق

جنگی هوشمندانه برای تسخیر بازار

جنگی هوشمندانه برای تسخیر بازار , خلاقیت یک فرآیند ذهنی است که شامل تولید ایده یا مفاهیم جدید و یا ایجاد ارتباط های تازه بین ایده ها و مفاهیم موجود، می شود. از دیدگاه علمی، محصولات یک تفکر خلاق (که گاهی تفکر واگرا نیز خوانده می شود)، معمولا دارای ابتکار و تناسب و اقتضاء هستند. …

جنگی هوشمندانه برای تسخیر بازار ادامه »

پاکت های استفاده سریع سیگار

تعریف بسته بندی موفق

تعریف بسته بندی موفق , نقش بسته بندی موفق در موفقیت فروش بر هیچ کس پوشیده نیست و بسته بندی خوب می تواند موجب افزایش تحرک مدیران شده و سود زیادی را نصیب واحد تولید نماید در تعریف بسته بندی دیدیم که نقش بسته بندی رساندن پیام کالای بسته بندی شده به مصرف کننده است …

تعریف بسته بندی موفق ادامه »

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی  موفق , بسته‌بندی باید بتواند به وظایف اصلی یا عملکرد خود در سه زمینه‌ی اقتصادی، تکنیکی، و تبلیغاتی، پاسخگو باشد و با توجه به محدودیت‌های هر سه زمینه، طراحی شده باشد. داشتن این ویژگی‌ها شرط اصلی نگرشی درست به آن است و بسته‌ای که فاقد هرکدام از این‌ها باشد …

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی ادامه »

بسته بندی موفق

بسته بندی موفق

یک بسته‌ بندی موفق ، از محصول در طی حمل و نقل، فرآیند بارداری، قفسه مغازه خرده فروشی و در قفسه خانه مشتری مراقبت می‌ کند. تا زمانی که توزیع محصول را در زمان و مکان مفید ارائه کند. بسته ‌بندی از طریق فراهم آوردن درجه مناسبی از حفاظت در مقابل شکستگی، فاسد شدن و …

بسته بندی موفق ادامه »