گرافیک

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی  موفق , بسته‌بندی باید بتواند به وظایف اصلی یا عملکرد خود در سه زمینه‌ی اقتصادی، تکنیکی، و تبلیغاتی، پاسخگو باشد و با توجه به محدودیت‌های هر سه زمینه، طراحی شده باشد. داشتن این ویژگی‌ها شرط اصلی نگرشی درست به آن است و بسته‌ای که فاقد هرکدام از این‌ها باشد …

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی ادامه »

نقش گرافیک در بسته بندی

نقش گرافیک در بسته بندی

اگر از شما سوال شود نقش گرافیک در بسته بندی چیست یا اصلا نقش خود بسته بندی چیست چه جوابی برای آن دارید ؟ نخستین چیزی که به ذهن ما می رسد این است که بسته بندی محافظت کننده و نگهداری محصول درون خود می باشد این تعریف با وجودی که مفهوم اساس بسته بندی …

نقش گرافیک در بسته بندی ادامه »