عوامل موثر در قیمت کارتن

عوامل موثر در قیمت کارتن و نحوه محاسبه قیمت کارتن

عوامل موثر در قیمت کارتن به چندین مورد تقسیم میشه که مهمترین اون ها  حجم مصرفی کاغذ و مقوا در کارتن است که لازمه نحوه چیدمان کالا در بسته بندی رو مدیریت کنیم تا بهینه ترین ابعاد ( سایز ) رو برای بسته بندی کالا در کارتن یا جعبه بدست بیاریم. همانطور که گفتیم مهمترین …

عوامل موثر در قیمت کارتن و نحوه محاسبه قیمت کارتن ادامه »