کاغذ کاربن لس

کاغذ کاربن لس+تصویر

کاغذ کاربن لس ( خود کپی ) به نوعی همان کار کاغذ کاربن دار را انجام میدهد با این تفاوت که عملا هیچ نوع کاربنی را مشاهده نمیکنید و هرگز دستانتان را سیاه و کثیف و سطل زباله تان را بیهوده پر نمیکند  بدینوسیله در مصرف کاغذهایی که صرف تولید کاربن میگردند صرفه جویی بزرگی …

کاغذ کاربن لس+تصویر ادامه »