پسماند های کشاورزی برای تولید خمیر کاغذ

افتتاح فاز اول طرح استفاده از پسماند های کشاورزی برای تولید خمیر کاغذ: رئیس پارک علم و فناوری گیلان از افتتاح خط تولید خمیر کاغذ از طریق پسماند های کشاورزی برای تولید خمیر کاغذ خبر داد. به نقل از کارتن اینفو ،مجید متقی‌طلب رئیس پارک علم و فناوری گیلان از افتتاح فاز نخست تولید خمیر کاغذ …

پسماند های کشاورزی برای تولید خمیر کاغذ ادامه »