هولوگرام چیست

هولوگرام چیست

هولوگرام چیست hologram ؟ واژه هولوگرام  در فارسی به به معنی تمام نگار یا بعد نگار ترجمه شده است. هولوگرام برچسبی است با قابلیت افزودن آیتم های امنیتی و فوق امنیتی، یک محصول تصویری با قابلیت ایجاد تصاویر سه بعدی ، که با تکنولوژی هولوگرافی و با استفاده از لیزر به صورت برچسب تولید می …

هولوگرام چیست ادامه »