مزایای کارتن و جعبه

مزایای کارتن و جعبه

مزایای کارتن و جعبه  , مواد اولیه ساخت کارتن کاغذ است که خود کاغذ از مواد سلولزی و بازیافتی تشکیل شده است و انواع مختلفی دارد . بعد کاغذ آماده شده به صورت رول کاغذ به کارخانه ورق سازی فرستاده میشود تا به صورت شیت و ابعاد درخواستی مصرفی تبدیل گردد و ورق اماده به …

مزایای کارتن و جعبه ادامه »