قیمت کارتن

محاسبه قیمت کارتن

برای محاسبه قیمت کارتن ابتدا باید ابعاد ورق مصرفی در کارتن رو محاسبه کنیم و در مرحله بعد با استفاده از وررق مصرفی قیمت کارتن رو حساب کنیم. فرمول محاسبه ورق کارتن : محاسبه طول و عرض ورق کارتن کار سختی نیست کافیه از فرمول زیر استفاده کنیم فقط بسته به اینکه کارتن ما که …

محاسبه قیمت کارتن ادامه »