انواع فلوت کارتن و جعبه

استانداردهای فلوت کارتن و جعبه

استانداردهای فلوت کارتن و جعبه , طبق اصول معماری یک کمان , بهترین تحمل کننده فشارهای سنگین خواهد بود ; این اصل فقط مربوط به مصالح معماری نیست، بلکه در مورد کاغذ هم صادق است. کاغذهای موج دار (corrugated) یا (flute) شده که در اکثر بسته ها مورد استفاده قرار می گیرند بر همین اصل …

استانداردهای فلوت کارتن و جعبه ادامه »