محصول نمونه برای محاسبه طول و عرض کارتن

محاسبه طول و عرض ورق کارتن

نحوه محاسبه طول و عرض و ارتفاع کارتن یا ورق مورد نیاز هر کارتن : برای محاسبه طول و عرض ورق کارتن و ارتفاع (بدست اوردن طول و عرض کارتن و ارتفاع ) آن باید ابتدا با یک متر هر یک از ابعاد کارتن مورد نظر خود را متر کنیم. یعنی یک بار عرض , …

محاسبه طول و عرض ورق کارتن ادامه »