معرفی صنعت کارتن سازی

معرفی صنعت کارتن سازی

معرفی صنعت کارتن سازی ؟ معرفی صنعت کارتن سازی فرآیندی است که طی آن ابتدا ورق کارتن از رول کاغذ تولید می شود و سپس با توجه به  نوع محصولی که قرار است بسته بندی شود، به  شکل مناسب و در اندازه های مختلف طراحی و ساخته می شود. سپس با توجه به نیاز بازار …

معرفی صنعت کارتن سازی ادامه »