جنگی هوشمندانه برای تسخیر بازار

جنگی هوشمندانه برای تسخیر بازار , خلاقیت یک فرآیند ذهنی است که شامل تولید ایده یا مفاهیم جدید و یا ایجاد ارتباط های تازه بین ایده ها و مفاهیم موجود، می شود. از دیدگاه علمی، محصولات یک تفکر خلاق (که گاهی تفکر واگرا نیز خوانده می شود)، معمولا دارای ابتکار و تناسب و اقتضاء هستند. …

جنگی هوشمندانه برای تسخیر بازار ادامه »