دستگاه برش

دستگاه خط و برش کارتن سازی

دستگاه خط و برش کارتن سازی  و جعبه سازی برای برش دادن ورق های کاغذ به جهت آماده کردن ورق برای سایر مراحل تولید استفاده می شود. این دستگاه همزمان با برش دادن و خرد کردن ورق ها , عمل خط انداختن و فیکس کردن را هم انجام می دهد. با فیکس کردن و خط …

دستگاه خط و برش کارتن سازی ادامه »