قالب جعبه درب شربتی ته قفلی

نحوه محاسبه شیت قالب جعبه درب شربتی ته قفلی

مقدمه: یکی از پر کاربرد ترین جعبه ها در بازار , جعبه درب شربتی ته قفلی هست که از آن در صنایع  مختلفی استفاده می شود . نحوه محاسبه شیت قالب جعبه درب شربتی ته قفلی به طور کلی به شکل زیر است اما با این فرمول شما می توانید حدود سایز گسترده رو حساب …

نحوه محاسبه شیت قالب جعبه درب شربتی ته قفلی ادامه »