خصوصیات مکانیکی کاغذ

خصوصیات مکانیکی کاغذ

خصوصیات مکانیکی کاغذ به صورت عادی باید دارای خصوصیات زیر باشد : ۱٫ مقاومت به سایش ۲٫ کاهش مقاومت در برابر رطوبت ۳٫ مقاومت به مواد چرب ۴٫ خمش مقوا ۵٫ مقاومت به جداشدن لایه ها ۶٫ مقاومت به لایه لایه شدن ۷٫ لهیدگی ۸٫ مقاومت در مقابل کشش تا حد گسیختگی ۹٫ مقاومت به …

خصوصیات مکانیکی کاغذ ادامه »