خصوصیات شیمیایی کاغذ

خصوصیات شیمیایی کاغذ

خصوصیات شیمیایی کاغذ , یک صفحه کوچک کاغذ را به صورت دقیق وزن می­کنند و سپس آن را در بخاری مخصوص قرار داده و می­سوزانند . در نتیجه کاملاً سلولز خالص کاغذ سوخته و از بین خواهد رفت و چیزی که به صورت خاکستر از کاغذ باقی خواهد ماند،‌مواد اضافی آن است . چنین بخاری­ها …

خصوصیات شیمیایی کاغذ ادامه »