تکنولوژی ساخت کاغذ

تکنولوژی ساخت کاغذ

تکنولوژی ساخت کاغذ برای اولین بار از کتان در چین تهیه شد و در سال ۱۸۴۴ فردریچ کلر آلمانی توانست از چوب خمیر کاغذ را تهیه کند در حال حاضر از چوب درختانی نظیر کاج ، صنوبر ، چنار ،‌ افرا ،‌ بلوط ، گردو و … برای تهیه کاغذ استفاده می شود البته نوع …

تکنولوژی ساخت کاغذ ادامه »