تشخیص خواب کاغذ

تشخیص خواب کاغذ

برای تشخیص خواب کاغذ ( تشخیص راه کاغذ ) چند روش معمول است که در زیر بیان می کنیم: کاغذ از طرف خواب آن خیلی راحت پاره می شود ولی اگر آن را با دست از طرف مخالف پاره کنیم ، مقاومت دارد و با نیروی بیشتری پاره می شود . اگر دو نوار از …

تشخیص خواب کاغذ ادامه »