بهترین تعریف کاغذ بازیافتی

بهترین تعریف کاغذ بازیافتی

شاید بهترین تعریف کاغذ بازیافتی رو در تعاریف دولت کانادا پیدا کرد.دولت کانادا، در چهارچوب قانون حفاظت از محیط زیست این کشور ، تعریف جامعی در مورد کاغذ بازیافتی به شرح زیر ارائه کرده است. بهترین تعریف کاغذهای بازیافتی شامل موارد زیر است : الف) ضایعات کاغذ پس از فروش از قبیل ضایعات کاغذ و …

بهترین تعریف کاغذ بازیافتی ادامه »