خصوصیات مکانیکی کاغذ

خصوصیات مکانیکی کاغذ

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest

خصوصیات مکانیکی کاغذ به صورت عادی باید دارای خصوصیات زیر باشد :

۱٫ مقاومت به سایش
۲٫ کاهش مقاومت در برابر رطوبت
۳٫ مقاومت به مواد چرب
۴٫ خمش مقوا
۵٫ مقاومت به جداشدن لایه ها
۶٫ مقاومت به لایه لایه شدن
۷٫ لهیدگی
۸٫ مقاومت در مقابل کشش تا حد گسیختگی
۹٫ مقاومت به تا خوردن
۱۰٫  مقاومت سطحی مقوا
۱۱٫  مقاومت در برابر سوراخ شدن
۱۲٫  مقاومت در برابر پاره شدن
۱۳٫  لیسه (نفوذ پذیری کاغذ نسبت به هوا)

 

 

تکنولوژی ساخت کاغذ

 

[yasr_visitor_votes size=”large”]

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest

مطالب بیشتر :